KEPALA SMAN 1 DEMAK

By Adi Budiatmoko 01 Jun 2013, 16:43:03 WIB
KEPALA SMAN 1 DEMAK
 Nama :
 Drs. Suyanto, M.Pd.
 NIP :
 19680313 199512 1 003
 Golongan :
 IV/a
 Pangkat :
 Pembina
 Prestasi :
 - Juara I Guru Prestasi Tk. Kabupaten
   
 - Juara I Guru Prestasi Tk. Propinsi
     - Juara I Guru Prestasi Tk. Nasional
     - Juara I Kepala Sekolah Prestasi Tk. Kabupaten
     - Juara I Kepala Sekolah Prestasi Tk. Propinsi
     - Juara I Kepala Sekolah Prestasi Tk. Nasional